Javne objave 2012

 

28.12.2012 Obvestilo o objavi Finančnega koledarja družbe AG d.d. za leto 2013
28.12.2012 Obvestilo o objavi Letnega dokumenta za leto 2012
13.12.2012 Obvestilo o prejeti nameri o prevzemu družbe AG d.d.
07.12.2012 Obvestilo o Prospektu za uvrstitev delnic družbe AG, družba za investicije d.d. v
  trgovanje na organiziranem trgu
23.11.2012 Izjava o povečanju osnovnega kapitala družbe AG d.d. s stvarnim vložkom
19.11.2012 Obvestilo o pridobitvi delnic družbe ETA živilska industrija, d.d.
15.11.2012 Obvestilo o objavi vmesnega poročila
06.11.2012 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
25.10.2012 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
24.10.2012 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
03.09.2012 Objava sklepov skupščine družbe
31.08.2012 Objava polletnega poročila družbe od 1.1. do 30.06.2012
17.08.2012 Objava sklepa Upravnega odbora glede nasprotnega predloga k 6. točki za
  seje skupščine delničarjev
09.08.2012 Objava spremembe dnevnega reda in nasprotnega predloga sklepa k 6.točki
  dnevnega reda skupščine družbe AG d.d.
18.07.2012 Obvestilo o vstopu strateškega partnerja v družbo Sončni vrt d.o.o.
25.05.2012 Obvestilo o poravnavi v zadevi Sončni vrt d.o.o.
15.05.2012 Objava vmesnega poročila poslovodstva za obdobje januar - april 2012
26.04.2012 Objava revidiranega letnega poročila za leto 2011
30.03.2012 Obvestilo o objavi nerevidiranih in nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2011
30.03.2012 Obvestilo o objavi Letnega dokumenta družbe za leto 2011
20.03.2012 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
29.02.2012 Objava popravka Finančnega koledarja objav za leto 2012

 

<< nazaj <<
OBJAVE ZA DELNIČARJE - JAVNE OBJAVE - JAVNE OBJAVE 2012