Javne objave 2012


07.12.2012

Prospekt za uvrstitev delnic družbe AG, družba za investicije d.d. v trgovanje na organiziranem trgu


 

Družba AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, v skladu s pravili borze in Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) objavlja naslednje sporočilo:

»Družba AG, družba za investicije d.d. obvešča javnost, da je dne 3.12.2012 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200-13/2012-4 z dne 30.11.2012, s katero je pod pogojem, da se delnice izdajo v nematerializirani obliki, potrdila prospekt za uvrstitev 1.163.0258 novih navadnih kosovnih delnic na ime oznake AGOG v trgovanje na organiziranem trgu. Vpis novih delnic v centralni register se bo izvedel dne 10.12.2012. Družba AG, družba za investicije d.d. pričakuje, da se bo trgovanje z novimi delnicami pričelo v naslednjih dneh.

Upravni odbor

 

Prospekt za uvrstitev delnic družbe AG, družba za investicije d.d. v trgovanje na organiziranem trgu

 

<< nazaj <<