Javne objave 2012


26.04.2012

Obvestilo o objavi revidiranih letnih izkazov za leto 2011
 

Na podlagi določil 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., družba  AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, objavlja revidirane  računovodske izkaze za leto 2011.

 

Upravni odbor

 

Letno poročilo 2011

Izjava o upravljanju


 

<< nazaj <<