Javne objave 2012


25.10.2012

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
 

AG d.d., Kavčičeva ul. 66, 1000 Ljubljana – kot izdajatelj delnic z oznako AGOG –  v skladu z 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja obvestilo o spremembi pomembnih deležev:

Družba AG, družba za investicije d.d. je prejela obvestilo družbe ZIF »Invest Nova Fond« a.d. Bijeljina, Gavrila Principa 11, Bijeljina, o nakupu 9.000 delnic z oznako AGOG.

Družba ZIF »Invest Nova Fond« a.d. Bijeljina je predhodno imela v lasti 55.298 delnic AGOG oz. 13,82% vseh delnic, z 9.000 novo pridobljenih delnic ima skupaj 64.298 delnic AGOG, kar je 16,07% vseh delnic.

 

Upravni odbor

 


 

<< nazaj <<