Skupščine delničarjev 201217.08.2012

19. skupščina družbe: Objava sklepa Upravnega odbora glede nasprotnega predloga

                                     k 6. točki za seje skupščine delničarjev

 

Upravni odbor družbe AG d.d. je na seji obravnaval predlog za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, ki je bil podan kot nasprotni predlog k 6. točki dnevnega reda 19. skupščine družbe, sklicane za dne 31.8.2012. Upravni odbor je sprejel sklep, da predlogu za povečanje osnovnega kapitala ne nasprotuje. 

 

Upravni odbor družbe

<< nazaj <<