Javne objave 2012


30.03.2012

Obvestilo o objavi nerevidiranih in nekonsolidiranih letnih izkazov za leto 2011
 

Na podlagi določil 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., družba  AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, objavlja nerevidirane in nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2011.

 

Upravni odbor

 

Nerevidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2011
 

<< nazaj <<