Javne objave 2012


19.11.2012

Pridobitev delnic družbe ETA živilska industrija, d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 »S sklenitvijo poslov o pridobitvi delnic družbe ETA živilska industrija, d.d., družba AG d.d. postaja edini lastnik družbe. Po razrešitvi obeh članov Upravnega odbora - predstavnikov kapitala, je za predsednico Upravnega odbora imenovana ga. Marjanca Drame in za namestnika g. Marko Konič. V procesu pridobivanja delnic se je družba AG d.d. zavezala, da bo podpirala nadaljnjo proizvodnjo in rast na lokaciji družbe v Kamniku ter da družba ETA živilska industrija, d.d. še vsaj dve leti ne bo izplačevala dividend«.

 

Upravni odbor

 

 

<< nazaj <<