Javne objave 2012


25.05.2012

Obvestilo o poravnavi v zadevi Sončni vrt d.o.o.
 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, javnost obvešča, da je v zadevi Sončni vrt z družbeniki sklenila dogovor o poravnavi med družbeniki, s čimer so prenehali vsi pravni postopki. Hkrati s poravnavo je bila sklenjena tudi kupoprodajna pogodba s katero so preostali družbeniki prodali svoj delež družbi AG d.d. Dne 22.5.2012 so bile spremembe vpisane tudi v sodni register. Družba AG d.d. je s tem postala 100% lastnica družbe Sončni vrt d.o.o. in bo nadaljevala z izvedbo projekta postavitve rastlinjakov v Beltincih.

 

 

Upravni odbor

 

<< nazaj <<