Javne objave 2013

 

30.12.2013 Odgovori na vprašanja novinarja časnika Finance
24.12.2013 Obvestilo o spremembi pomembnega deleža
25.11.2013 Obvestilo v zvezi z naložbo v družbo Plama-Pur d.d. Podgrad
15.11.2013 Vmesno poročilo poslovodstva za obdobje julij - november 2013
23.10.2013 Pojasnila v zvezi z naložbo v ETA Kamnik d.d.
21.10.2013 Obvestilo
10.10.2013 Poziv za oddajo objekta Zlata ladjica v najem
27.09.2013 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
23.09.2013 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
30.08.2013 Objava Konsolidiranega polletnega poročila Skupine in družbe AG d.d.
22.7.2013 Objava izida glasovanja skupščine delničarjev
02.07.2013 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
12.06.2013 Objava sklica skupščine delničarjev
15.05.2013 Vmesno poročilo poslovodstva za obdobje januar - april 2013
10.05.2013 Objava prospekta za organizirano trgovanje z delnicami družbe AG d.d.
29.04.2013 Izjava o upravljanju družbe
29.04.2013 Objava Revidiranega letnega poročila Skupine in družbe AG d.d. za leto 2012
10.04.2013 Obvestilo
28.03.2013 Obvestilo o povečanju osnovnega kapitala družbe AG d.d.
28.02.2013 Obvestilo o objavi Nerevidiranega letnega poročila Skupine in družbe AG d.d. za leto 2013
20.02.2013 Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe
18.01.2013 Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi
18.01.2013 Izjava o povečanju osnovnega kapitala družbe AG d.d. s stvarnim vložkom
14.01.2013 Obvestilo o Prevzemni ponudbi
09.01.2013 Obvestilo o oblikovanju konsolidacijske skupine
03.01.2013 Naložba v družbo ETA živilska industrija d.d.
   
   

 

<< nazaj <<
OBJAVE ZA DELNIČARJE - JAVNE OBJAVE - JAVNE OBJAVE 2013