Javne objave 2013


10.04.2013

Obvestilo

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba AG d.d. bo na podlagi odločitve Višjega sodišča v Kopru izplačala del bilančnega dobička iz leta 2010 v višini 132.000,00 EUR, kar predstavlja 0,33 EUR bruto na delnico. Dividende bodo izplačane delničarjem, ki so bili vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi d.d. na presečni dan 27.6.2011.

 

 Upravni odbor

 

<< nazaj <<