Javne objave 2013


12.06.2013

 

Sklic skupščine delničarjev 

Upravni odbor družbe AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana sklicuje 20. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 19.7.2013 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih družbe AG d.d. na Kavčičevi ulici 66 v Ljubljani.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe vsak delovni dan, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, po vnaprejšnji najavi na info@agog.si.

 

 Upravni odbor

 

Sklic skupščine

Gradivo za skupščino

Predlog sprememb statuta

Informacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe in pooblastilo

 

<< nazaj <<