Javne objave 2013


29.04.2013

Izjava o upravljanju družbe

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, objavlja Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je tudi sestavni del Letnega poročila Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2012.

 

 Upravni odbor

 

Izjava o upravljanju družbe

<< nazaj <<