Javne objave 2013


24.12.2013

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, v skladu z 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), določili Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavno zakonodajo, objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža. Raiffeisen Bank d.d. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, je dne 20.12.2013 poslala obvestilo, da je pridobila 17.000 delnic oz. 0,74% vseh delnic družbe. Po navedeni spremembi ima Raiffeisen Bank d.d. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo v lasti 125.933 delnic oz. 5,47% vseh delnic družbe.

 

 Upravni odbor

 

<< nazaj <<