Javne objave 2013


27.09.2013

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev 

AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, v skladu z 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), določili Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavno zakonodajo, obvešča javnost, da je dne 24.9.2013 od družbe S.T. Hammer d.o.o., Šubičeva ul. 3, Ljubljana, prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža, s katerim slednja obvešča družbo AG d.d., da je na skrbniški račun pridobila 164.488 delnic družbe oz. 7,15% vseh delnic družbe, in ima sedaj v lasti skupaj 184.287 delnic oz. 8,37% vseh delnic družbe.

 Upravni odbor

 

 

<< nazaj <<