Javne objave 2013


29.04.2013

Revidirano Letno poročilo Skupine in družbe AG d.d. za leto 2012

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, objavlja Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2012, ki vsebuje poslovno poročilo, revizorjevo poročilo in izjavo o upravljanju družbe.

 Revidirano Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2012 je potrdil upravni odbor dne 29.4.2013.

 

 Upravni odbor

Revidirano Letno poročilo Skupine in družbe AG d.d. za leto 2012

<< nazaj <<