Javne objave 2014

 

14.11.2014 Vmesno poročilo poslovodstva
30.10.2014 Obvestilo o spremembi pomembnega deleža
08.10.2014 Objava poenostavljenega prospekta za uvrstitev novoizdanih delnic na organizirani trg
12.09.2014 Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register
04.09.2014 Povečanje osnovnega kapitala družbe AG d.d. z denarnimi vložki
25.08.2014 Obvestilo o sprejetih sklepih 21. redne letne skupščine 
18.08.2014 Polletno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d.  
01.08.2014 Poslovanje Skupine in družbe AG d.d. v prvi polovici leta 2014 
18.07.2014 Obvestilo
04.07.2014 Obvestilo o spremembi pomembnega deleža
15.05.2014 Vmesno poročilo poslovodstva
25.04.2014 Izjava o upravljanju
25.04.2014 Revidirano Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2013
09.04.2014 Odgovor na vprašanja novinarja časopisa Dnevnik
03.04.2014 Odgovor na vprašanja novinarja časopisa Dnevnik
20.03.2014 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe AG d.d. za leto 2013
03.01.2014 Finančni koledar pomembnejših objav v letu 2014
   
   

 

<< nazaj <<
OBJAVE ZA DELNIČARJE - JAVNE OBJAVE - JAVNE OBJAVE 2014