Javne objave 2014


08.10.2014

Objava poenostavljenega prospekta za uvrstitev novoizdanih delnic na organizirani trg

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, objavlja Poenostavljen prospekt za uvrstitev novoizdanih delnic na organizirani trg, ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev potrdila z odločbo št. 40200-6/2014-4 z dne 30.9.2014.

Datum pričetka trgovanja z novoizdanimi delnicami bo določen naknadno.  

Uprava družbe

Prospekt

 

<< nazaj <<