Javne objave 2014


18.07.2014

Obvestilo

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:

»AG d.d. je prejela obvestilo družbe ZIF Moneta a.d., Trg Republike 13, Podgorica (v nadaljevanju »ZIF Moneta«), da je s koncem dvoletnega obdobja transformacije ter v skladu z Zakonom o investicijskih skladih republike Črne Gore, delnice v portfelju prenesla na banko depozitarja. Delež ZIF Moneta v družbi AG d.d. je s tem v knjigi delničarjev viden na fiduciarnem računu Unicredit Bank Hungary.

Hkrati je družba ZIF Moneta a.d. sporočila, da imajo družbe prevzemnice, ki delujejo usklajeno na podlagi skupnega prevzema, katerega izid je bil objavljen dne 14.2.2013, in z njimi povezane družbe, skupaj 84,94% vseh delnic družbe AG d.d.«.

 

Uprava družbe

 

 

<< nazaj <<