Javne objave 2014


30.10.2014

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje, družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, obvešča javnost, da je prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža od družb ZIF Moneta a.d., Trg Republike 13, Podgorica (v nadaljevanju: "ZIF Moneta") in S.T. Hammer d.o.o., Šubičeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: "S.T. Hammer d.o.o.").

Iz prejetih obvestil izhaja, da je do spremembe pomembnega deleža v obeh družbah prišlo na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe AG d.d., z izdajo novih 463.410 delnic z oznako AGOG. Družba S.T. Hammer d.o.o. je pred izdajo novih delnic imela v lasti 112.000 delnic oz. 4,87% vseh delnic, po spremembi pa ima v lasti 209.710 delnic oz. 7,59% vseh delnic družbe. Družba ZIF Moneta je imela pred izdajo novih delnic v lasti 1.460.654 delnic oz. 63,48% vseh delnic družbe. Družba ZIF Moneta ni sodelovala v postopku povečanja osnovnega kapitala in ima po spremembi števila delnic v lasti 52,84% vseh delnic družbe AG d.d..

Pomembni deleže je v postpku povečanja osnovnega kapitala pridobila tudi družba SGKB (LUX) Fund - Danube tiger, 25 Grand Rue, Luxemburg, ki je vpisala in vplačala 162.600 novih delnic in ima po izdaji novih delnic v lasti 5,88% vseh delnic družbe AG d.d..

Uprava družbe

 

 

<< nazaj <<