Javne objave 2016


13.05.2016

Obvestilo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:

"Družba AG d.d. je na osnovi sprejete ponudbe za zamenjevo dolgoročnih vrednostnih papirjev družbe s kratkoročnimi dne 10.5.2016 izdala enoletni komercialni zapis z oznako AGK01."

Uprava družbe

 

<< nazaj <<