Skupščine delničarjev 2018

 

31. skupščina družbe 14.02.2018

Notarski zapisnik 31. skupščine

32. skupščina družbe 11.06.2018

Notarski zapisnik 32. skupščine

OBJAVE ZA DELNIČARJE - SKUPŠČINE DELNIČARJEV - LETO 2018
<< nazaj <<