Skupščine delničarjev 201615.07.2016

 

25. skupščina družbe: Objava sklica skupščine

Upravni odbor družbe AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana sklicuje 25. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v torek, 16. avgusta 2016 ob 15.00 uri v poslovnih prostorih družbe AG d.d. na Kavčičevi ulici 66 v Ljubljani.

Upravni odbor

Sprejeti sklepi skupščine

Sklic skupščine

Gradivo za skupščino

Poročilo glavnega delničarja

Bančna garancija

Informacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe in pooblastilo


 

<< nazaj <<