Skupščine delničarjev 2012
<< nazaj <<

 

19. skupščina delničarjev 31.8.2012

03.09.2012:    Objava sklepov skupščine

17.08.2012:    Objava sklepa Upravnega odbora o nasprotnem predlogu k 6. točki

                         19. seje skupščine delničarjev

09.08.2012:    Objava spremembe dnevnega reda in nasprotnega predloga sklepa k 6. točki

                         dnevnega reda skupščine

27.07.2012:    Objava sklica skupščine delničarjev
 

OBJAVE ZA DELNIČARJE - SKUPŠČINE- LETO 2012