Skupščine delničarjev 201227.07.2012

19. skupščina družbe: Objava sklica skupščine

 

Upravni odbor družbe AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana sklicuje 19. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 31.8.2012 ob 17.00 uri v poslovnih prostorih družbe AG d.d. v Ljubljani, na Kavčičevi ulici 66.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami je delničarjem na vpogled vsak delovni dan, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine po vnaprejšnji najavi na info@agog.si ali po telefonu 05 90 74 790.

 

Upravni odbor družbe

 


Sklic 19. skupščine delničarjev

Prijava udeležbe na skupščini

Informacije o pravicah delničarjev

Predlog statuta

Predlogi sklepov

Sklep o spremembi sestavin kapitala

CV kandidata za člana Upravnega odbora

<< nazaj <<