Skupščine delničarjev 2011
<< nazaj <<


 

18. skupščina delničarjev 23.6.2011

28.06.2011:    Sklic na dokument: Sklepi 18. skupščine delničarjev družbe Agrogorica d.d.

27.06.2011:    Objava sklepov skupščine

21.06.2011:    Zamenjava notarja

13.06.2011:    Objava nasprotnega predloga delničarja

20.05.2011:    Objava sklica skupščine delničarjev
 

OBJAVE ZA DELNIČARJE - SKUPŠČINE- LETO 2011