Skupščine delničarjev

27.6.2011

18. skupščina družbe: Objava sklepov skupščine družbe
 


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, upravni odbor družbe objavlja sklepe 18. skupščine delniške družbe Agrogorica d.d., ki je bila v četrtek, 23. junija 2011 ob 13. uri v sejni sobi Modri Hram, v Hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7.

Sprejeti sklepi in ostale informacije so v priloženem dokumentu. 

Upravni odbor družbe
 

Sklepi 18. skupščine delničarjev družbe 

<< nazaj <<