Skupščine delničarjev

20.05.2011

18. skupščina družbe: Objava sklica skupščine delničarjev

Upravni odbor družbe Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici sklicuje 18. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v četrtek, 23. junija 2011 ob 13 uri v sejni sobi Modri Hram, v hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7.


Dnevni red s predlaganimi sklepi je z dnem 20. maj 2011 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 37/2011. Gradivo za skupščino je pripeto temu obvestilu, delničarjem pa je na vpogled tudi v poslovni enoti Ljubljana, Kavčičeva 66, od dneva sklica skupščine naprej vsak delovnik, po vnaprejšnji najavi na info@agrogorica.si ali po telefonu 05 3303000.

 

 

Upravni odbor družbe
 


Vabilo na skupščino

Gradivo za skupščino

Predlog sprememb statuta

Predlog čistopisa statuta

Letno poročilo družbe Agrogorica d.d. za poslovno leto 2010

Konsolidirano letno poročilo skupine Agrogorica za poslovno leto 2010

Prijava na skupščino in pooblastilo

<< nazaj <<