Skupščine delničarjev 2010
<< nazaj <<


 

17. skupščina delničarjev 31.08.2010

01.09.2010:    Obvestilo o sprejetih sklepih 17. seje skupščine delniške družbe Agrogorica d.d.

27.08.2010:    Nasprotni predlog k 3 točki dnevnega reda 17. Seje skupščine družbe

30.07.2010:    Objava sklica skupščine delničarjev

 

16. skupščina delničarjev 04.05.2010

04.05.2010:    Obvestilo o sprejetih sklepih 16. seje skupščine delniške družbe Agrogorica d.d.

29.03.2010:    Objava sklica skupščine delničarjev

 

OBJAVE ZA DELNIČARJE - SKUPŠČINE- LETO 2010