Skupščine delničarjev

30.7.2010

17. skupščina družbe: Objava sklica skupščine delničarjev

Upravni odbor družbe Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici sklicuje 17. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v torek, 31. avgusta 2010 ob 13 uri v sejni sobi Modri Hram, v hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7.


Dnevni red s predlaganimi sklepi je z dnem 30. julij 2010 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Gradivo za skupščino je pripeto temu obvestilo, delničarjem pa je na vpogled tudi v poslovni enoti Ljubljana, Kavčičeva 66, od dneva sklica skupščine naprej vsak delovnik, po vnaprejšnji najavi na info@agrogorica.si ali po telefonu 05 3303000.


To obvestilo bo z današnjim dnem objavljeno tudi na spletni strani družbe www.agrogorica.si in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe
 


Vabilo na skupščino

Zapisnik upravnega odbora

Letno poročilo družbe Agrogorica d.d. za poslovno leto 2009

Konsolidirano letno poročilo skupine Agrogorica za poslovno leto 2009

Glasovnica
 

<< nazaj <<