Skupščine delničarjev

17.08.2009: Sklep skupščine družbe Agrogorica d.d. o spremembi statuta

Skupščina družbe Agrogorica 17. avgusta 2009 je sprejela sklep o spremembi statuta z določilom o odobrenem kapitalu, s katerim je pooblastila upravo izdajatelja, da lahko v petih letih osnovni kapital poveča do 50 % osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa oz. za največ 1.332.188,52 EUR, z izdajo do 159.620 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke.

 

Upravni odbor družbe

<< nazaj <<