Javne objave 2011

 

13.06.2011:    Obvestilo o spremembi lastniške strukture

02.06.2011:    Obvestilo o spremembi lastniške strukture

19.05.2011:    Obvestilo o spremembi lastniške strukture

13.05.2011:    Obvestilo o objavi vmesnega poročila poslovodstva za januar - april

13.05.2011:    Obvestilo o zaključkih seje Upravnega odbora

10.05.2011:    Obvestilo o spremembi lastniške strukture

29.04.2011:    Objava revidirnanih nekosolidiranih in konsolidiranih letnih poročil

29.04.2011:    Objava Izjave o spoštovanju kodeksa

21.04.2011:    Dodatna pojasnila o dogajanju v hčerinski družbi Sončni vrt d.o.o.

21.04.2011:    Dodatna pojasnila o dogajanju v hčerinski družbi Sončni vrt d.o.o.

20.04.2011:    Obvestilo o zaključkih izredne seje Upravnega odbora

20.04.2011:    Obvestilo o izredni seji Upravnega odbora družbe

12.04.2011:    Obvestilo o spremembi lastniške strukture

30.03.2011:      Popravek Finančnega koledarja pomembnejših objav v letu 2011

07.03.2011:      Obvestilo o kotiranju obveznic na Ljubljanski borzi

02.03.2011:      Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

01.03.2011:      Objava prospekta za uvrstitev obveznic v trgovanje

02.02.2011:      Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2010

31.01.2011:      Obvestilo o zaključku ponudbe za prodajo obveznic družbe Agrogorica d.d. in

                                   uspešnost ponudbe