Javne objave 2010 
 

31.12.2010:

Seznam vseh informacij družbe 29.3.2010 do 31.12.2010

31.12.2010:

Finančni koledar pomembnejših objav v letu 2011

29.12.2010:

Obvestilo o nameri za izdajo obveznic družbe

25.10.2010:

Vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od januar do maj 2010

11.10.2010:

Obvestilo o spremembi lastniške strukture

27.09.2010:

Obvestilo o spremembi lastniške strukture

23.08.2010:

Obvestilo o spremembi lastniške strukture

28.07.2010:

Obvestilo o seji upravnega odbora

14.06.2010:

Obvestilo o spremembi lastniške strukture

07.05.2010:

Obvestilo o napaki pri objavi oglasa za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

31.03.2010:

Obvestilo o uvrstitvi delnic (AGOG) v vstopno kotacijo

23.03.2010:

Obvestilo o povečanju osnovnega kapitala in spremembe statuta družbe
Agrogorica d.d.

04.03.2010:

Obvestilo o objavi zaključka vpisa

04.03.2010:

Objava izida ponudbe delnic Agrogorica d.d.

11.02.2010:

Obvestilo o objavi dodatka k prospektu za ponudbo novih delnic družbe
Agrogorica d.d. javnosti

03.02.2010:

Obvestilo o začetku javne prodaje novih delnic družbe Agrogorica d.d.

02.02.2010:

Obvestilo o pridobitvi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta za prodajo delnic družbe Agrogorica d.d. javnosti

OBJAVE ZA DELNIČARJE - JAVNE OBJAVE - JAVNE OBJAVE 2010
<< nazaj <<