Javne objave 2016


08.03.2016

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža:

"AG d.d. je prejela obvestilo družbe Otrantinvest d.o.o., Bulevar Đedđ Kastriot bb, Ulcinj (v nadaljevanju: "Otrantinvest d.o.o."), iz katerega izhaja, da je dne 8.3.2016 prodala 10.000 delnic družbe AG d.d. z oznako AGOG. Pred odsvojitvijo je družba Otrantinvest d.o.o. imela v lasti 147.988 delnic oz. 5,35%, po transakciji pa ima v lasti 137.988 delnic, kar predstavlja 4,99% vseh delnic družbe AG d.d.

Družba Otrantinvest d.o.o. je še sporočila, da je povezana družba s skupino prevzemnikov, ki delujejo usklajeno na podlagi skupnega prevzema, katerega izid je bil objavljen dne 14.2.2013. Družbe prevzemnice imajo skupaj s povezanimi družbami preko 75% vseh delnic družbe AG d.d."

Uprava družbe

 

<< nazaj <<