Javne objave 2016


29.04.2016

 

Revidirano Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, objavlja Letno poročilo skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2015, ki vsebuje računovodske izkaze, poslovno poročilo, revizorjevo poročilo in izjavo o upravljanju.

Revidirano Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2015 je Upravni odbor potrdil dne 20.4.2016.

Uprava družbe

Letno poročilo

Izjava o upravljanju

 

<< nazaj <<