Javne objave 2016


15.03.2016

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža:

"AG d.d. je prejela obvestilo družbe M.M. Alpha Investment d.o.o., Trg Republike 13, Podgorica (v nadaljevanju: M.M. Alpha Investment d.o.o.), iz katerega izhaja, da je M.M. Alpha Investment d.o.o. dne 11.3.2016 pridobila 137.988 delnic družbe AG d.d. z oznako AGOG. Pred pridobitvijo je M.M. Alpha Investment d.o.o. imela v lasti 780.605 delnic oz. 28,24% vseh delnic družbe AG d.d., po transakciji pa ima v lasti 918.593 delnic, kar predstavlja 33,23% vseh delnic družbe.

Družba M.M. Alpha Investment d.o.o. je še sporočila, da je povezana družba s skupino prevzemnikov, ki imajo skupaj s povezanimi družbami preko 75% vseh delnic družbe AG d.d."

Uprava družbe

 

<< nazaj <<