Javne objave 2016


07.04.2016

Obvestilo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža:

"AG d.d. je prejela obvestilo družbe M.M. Alpha Investment d.o.o., Trg Republike 13, Podgorica (v nadaljevanju: M.M. Alpha Investment d.o.o.), iz katerega izhaja, da je M.M. Alpha Investment d.o.o. dne 4.4.2016 pridobila 139.203 delnic družbe AG d.d. z oznako AGOG. Pred pridobitvijo je M.M. Alpha Investment d.o.o. imela v lasti 918.593 delnic oz. 33,23% vseg delnic družbe AG d.d., po transakciji pa ima v lasti 1.057.796 delnic, kar predstavlja 38,27% vseh delnic družbe.

Družba M.M. Alpha Investment d.o.o. je še sporočila, da je povezana družba s skupino prevzemnikov, ki imajo skupaj s povezanimi družbami preko 75% vseh delnic družbe AG d.d."

Uprava družbe

 

<< nazaj <<