Poročila 2015

Izjava o upravljanju

Revidirano Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2015

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2015

Vmesno poročilo poslovodstva julij - november 2015

Polletno poročilo 2015

Vmesno poročilo poslovodstva januar - april 2015

Finančni koledar za leto 2015

 

<< nazaj <<
OBJAVE ZA DELNIČARJE - FINANČNI KAZALCI IN POROČILA - POROČILA 2015