Poročila 2014

Revidirano Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2014 (SLO / ANGL)

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine AG in družbe AG d.d. v letu 2014 (SLO / ANGL)

Vmesno poročilo poslovodstva julij - november 2014

Polletno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d.

Poslovanje skupine in družbe AG v prvem polletju 2014

Vmesno poročilo poslovodstva januar - april 2014

Finančni koledar za leto 2014

 

<< nazaj <<
OBJAVE ZA DELNIČARJE - FINANČNI KAZALCI IN POROČILA - POROČILA 2014