Poročila 2013

Revidirano Letno poročilo Skupine in družbe AG d.d. za leto 2013

Nerevidirano letno poročilo Skupine in družbe AG d.d. za leto 2013

Vmesno poročilo poslovodstva julij - november 2013

Konsolidirano polletno poročilo Skupine in družbe AG d.d.

Vmesno poročilo poslovodstva januar - april 2013

Revidirano Letno poročilo Skupine in družbe AG d.d. za leto 2012

Nerevidirano letno poročilo Skupine in družbe AG d.d. za leto 2012

Finančni koledar za leto 2013

 

<< nazaj <<
OBJAVE ZA DELNIČARJE - FINANČNI KAZALCI IN POROČILA - POROČILA 2013