Poročila 2012

Revidirano Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2012

Letni dokument za leto 2012

Vmesno poročilo poslovodstva za julij - november

Polletno poročilo poslovodstva od 1.1. do 30.06.2012

Finančni koledar za leto 2012

Vmesno poročilo poslovodstva za januar - april  2012

 

<< nazaj <<
OBJAVE ZA DELNIČARJE - FINANČNI KAZALCI IN POROČILA - POROČILA 2012