Poročila 2011

Revidirano letno poročilo za leto 2011

Vmesno poročilo poslovodstva za junij - november 2011

Konsolidirano polletno poročilo za leto 2011

Vmesno poročilo poslovodstva za januar - maj 2011

Finančni koledar 2011

 

<< nazaj <<
OBJAVE ZA DELNIČARJE - FINANČNI KAZALCI IN POROČILA - POROČILA 2011