Poročila 2010

Revidirano letno poročilo za leto 2010

Revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2010

Nerevidirani računovodski izkazi skupine za leto 2010

Letni dokument za leto 2010

Vmesno poročilo poslovodstva za junij - november 2010

Konsolidirano polletno poročilo za leto 2010

Vmesno poročilo poslovodstva za januar - maj 2010

<< nazaj <<
OBJAVE ZA DELNIČARJE - FINANČNI KAZALCI IN POROČILA - POROČILA 2010