Letna poročila

Letna poročila 2009

Letno poročilo družbe Agrogorica d.d. za leto 2009

Konsolidirano letno poročilo skupine Agrogorica za poslovno leto 2009

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi družbe Agrogorica d.d. 2009

 

OBJAVE ZA DELNIČARJE - FINANČNI KAZALCI IN POROČILA - LETNA POROČILA 2009
<< nazaj <<