OBJAVE ZA DELNIČARJE - DELNICA

 

Delnica družbe AG d.d. je navadna, kosovna, prosto prenosljiva, izdana v nematerializirani obliki, z oznako AGOG in ISIN oznako SI0031110743.

 

Število delnic in delničarjev

Število delnic: 1.835.407

Število delničarjev: 34

 

Lastniška struktura na dan 30.06.2018

DELNIČAR

ŠTEVILO DELNIC

% LASTNIŠTVA

M.M. ALPHA INVESTMENT d.o.o.

1.681.096

91,59%

Ostale pravne in fizične osebe

154.311

8,41%

SKUPAJ

1.835.407

100%